"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Naz


Ben ağladıkça etti tegâfül o mest-i nâz
Hâb-ı girân âdeme bârân iken gelir

(O, baştanbaşa naz olan sevgili, ben huzurunda ağladıkça ilgisizleşti, nazı arttı ve ağır uykuya vardı adeta. E tabiî normaldir; gözyaşlarımı yağmur zannetti zâhir; malûmdur ya yağmur yağınca insanın uykusu artar.)

Mehmed Emin İffet
Share

0 yorum: