"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Dağ ve ben oturduk başbaşa
Kalıncaya dek dağ, tek başına..

Li Po
Share

Ey rahmeti bol pâdişâh, 
Cürmüm ile geldim sana, 
Ben eyledim hadsiz günâh, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Hadden tecâvüz eyledim, 
Deryâ-yı zenbi boyladım, 
Ma'lûm sana ki neyledim, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Senden utanmayup hemân. 
Ettim hatâ gizlü ayân, 
Urma yüzüme el-emân, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Aslım çü bi katre menî, 
Halk eyledin andan benî, 
Aslım denî, fer'îm denî, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Gerçi kesel fısk-ü-fücûr, 
Ayb-ı-zelel çok hem kusûr, 
Lâkin senin adın Gafûr, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Zenbim ile doldu cihân, 
Sana ayân zâhir nihân, 
Ey lutfü bî-had Müste'ân, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Adın senin Gaffâr iken, 
Ayb örtücü Settâr iken, 
Kime gidem sen vâr iken, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Hiç sana kulluk etmedim, 
Rah-ı rızâna gitmedim, 
Hem buyruğunu tutmadım, 
Cürmüm ile geldim sana. 

Bin kerre bin ol pâdişâh, 
Etsem dahî böyle günâh, 
Lâ-taknetû yeter penâh, 
Cürmüm ile geldim sana. 

İsyânda Kuddûsî şedîd, 
Kullukda bir battal pelîd, 
Der kesmeyip senden ümîd, 
Cürmüm ile geldim sana.

Ahmet Kuddusi

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Share

Üstteki resim, brezilyalı bir ajansın anlamlı reklamı imiş: Bir kitap film olduğunda hikayenin büyük bir kısmı kaybolur adlı çalışması. Ne kadar da doğru bir tesbit!
Share

Sabır tahammülü zor olan bir zanaat ve ümitsizlik de işin içinde varsa eğer, sabrın mükâfatına hemen âmâ oluveriyoruz. Aslında atalarımız ne hoş demiş; 'sabreden derviş muradına ermiş, sabrın sonu selamettir yahut da sabırla koruk helva olurmuş' diye..
İyi tamam atalar her zamanki gibi doğruyu söylemiş söylemesine de, ben bunu niye dillendirdim ki? :)

Hadi itiraf edeyim bu körlük bende de oluşmuştu lâkin artık, eski türk filmlerinden bir sahneye bürünerek, bandajı yavaş yavaş açıp, önce bulanık bir görüntü, sonrasında net bir şekilde 'görüyorum görüyorum!' diye haykırmak geldi içimden. :)

'abherî'
Share

Hassas yürekler taşıyoruz.
Camdan, çatlayan, buğulanan, kırılan,
Candan dost arayışımız bu yüzden. Camdan
anlayan…

Mehmet Deveci
Share

Yaptığı ibadetle,
Mükâfat bekleyenin aklına şaşarım!
İbadet edebilenlerden olmak,
Mükâfatın ta kendisi değil mi ?

Serdar Tuncer
Share