"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Koca Râgıp Paşa yanında Haşmet de olduğu halde önleri sıra yürüyen Fitnat Hanım’ı kasdetmezmiş gibi der ki :
“Önümüzde berd-el acûz (kocakarı) var Haşmet!”

Fitnat Hanım kendi kendine söyleniyormuş gibi der ki:
“Arkadan sevr gelir!”

(Bu isimle anılan bir fırtına yaklaşmaktadır o günlerde ve gûyâ maksûd odur. Bu fırtınayı takip eden günlerde de Sevr (Öküz) soğukları gelir.)
:))
Share

0 yorum: