"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

İlk çağlarda Sparta krallığı yapan Agesilaus'a sormuşlar:
''Doğruluk mu daha büyük meziyettir, yiğitlik mi?''
Agesilaus cevap vermiş:
''Bütün insanlar doğru olsaydı yiğitliğe ne lüzum kalırdı !"
Share

0 yorum: