"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Biz bülbül-i muhrîk-dem-i şekvâ-yı firâkız
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

(Biz ayrılığın şikayetinin yakıcı vaktindeki bülbülüz.
Saba yeli gülbahçemizden geçse ateş kesilir.)

-Selimî-
Share

0 yorum: