"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Aşıkların sevgilileri de manevi aydınlıkları da gönüllerinin dışında değildir. Onlar üzüm suyundan yapılmış şarabı içmezler. Onlar mana şarabını kendi damarlarında dolaşan kanda bulurlar. Dünyada herkes, bir Leyla'ya Mecnun olmuştur. Bilgelerin her an, Leylaları da kendileri, Mecnunları da. Sen eğer benlik Firavun'unu beden Mısır'ından dışarı atabilirsen, gönül evinde, Musa'nı da görürsün, Harun'unu da.

Mevlâna Celaleddin Rûmi
Share

0 yorum: