"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Ölümlüsine cefâsın ziyâde itmek içün,
İnâd ider kılıcın yâr-ı bî-vefâ bilemez.

(Ölümlü âşığının çilesini artırmak için, Vefasız sevgili kılıcını bilememekte inat eder.)

-Yahyâ Bey-
Share

0 yorum: