"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Yahya bin Muaz'a:
Kul ne vakit ihlaslı sayılır? diye sormuşlar.
Cevaben şöyle buyurmuş:
Kendisini öven insanla, tenkid eden insanı bir gördüğü vakit...
Share

0 yorum: