"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Sürdü Mecnûn nevbetin şimdi benim rüsvâ-yı aşk,
Dogru dirler her zamân bir âşıkun devrânıdır.

(Mecnun nöbetini bitirdi. Şimdi aşktan rezil olan benim.
Doğru derler ; Her devirde bir aşık hükmünü sürer.)

-Fuzûlî-
Share

0 yorum: