"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Canı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dîl
Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim

-Fuzûlî-

Şerhi: Ey gönlüm, canımızı sevgili istemiştir, sevgilinin isteğini geri çevirmek olmaz, boşuna tartışmayalım seninle, zira bu cân ne senindir ne de benim.Bu can sevgilinindir.( Onun olan bir şeyi ona vermemek olmaz.)

Share

0 yorum: