"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Hasırcızade'den bir gün yeni Müslüman olmuş yoksul bir gayrimüslim için yardım istemişler.
Mehmet Ağa da o zamanın en değerli parası olan iki tane
"El-Gâzi"
altını yardımda bulunmuş.
Fakat arkasından bir nükte savurmadan edememiş:
"Müslüman oldu bir Kâfir, şehid oldu iki Gâzi."
Share

0 yorum: