"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Gönülden çün dile vardır yol ey can,
Mülayim söyle, şirin söz bul ey can,
Acı söz deme, hilm ile dal ey can,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Namazlarını vaktinde eda et,
Hem ehlin her sözün tut, devlete yet,
Ne yol kim gösterirse ol yola git,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Büyüğünle her işte meşveret kıl,
Ki aklına uyan pişman olur bil,
Sözün tut görme sen, bir işi müşkil,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Sakın namahreme, sen de ba'id ol,
Hemen ehlin safasiyle sa'id ol,
Muradın terk edip söz tut reşid ol,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Dilin hıfzeyle, gıybet etme ey yar,
Ve yıkma bir gönül bir sözle zinhar,
Sen etme sırr-ı nası nasa izhar,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Güzel sözlerle tatyib-i kulub et,
Sükut u samt ile setr-i uyub et,
Yeterse kudretin keşf-i kürüb et,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Kula hizmetdir Allah'a ibadet,
Kusurun afvıdır hakka riayet,
Huda'nın lütfudur sabr u kanaat,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

Sakın bir kimseyi incitme, sövme,
Ve sen bir kimseden incinme, dövme
Dahi sen kendini sohbetde övme,
Güleç yüzlü, güzel sözlü ol ey can.

(İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, kızı Hanife Hatun'a nasihat olarak yazdığı şiir)
Share

0 yorum: