"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Âh

Ey kâş etmeyeydim o âşıkla sohbet âh
Yakmazdı belki cânımı bu nâr-ı hasret âh

-Şeyh Galib-

Share

0 yorum: