"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Ben bu gurbetde garibem ger ölem fürkat ile
Ey sabâ hâlümi lutf it der-i cânâna ilet.

(Ben bu gurbette garibim, eğer ayrılık ile ölürsem,
Ey sabah rüzgarı lûtfet, hâlimi sevgiliye ilet.)

-Figânî-
Share

0 yorum: