"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Tut gözün ey dûd-ı dil çerhun ki devrin terk edip
Kalmasın hayrette çeşm-i gevher-efşânım görüp

-Fuzûlî-

" Ey aşk ateşiyle yanan gönlümün dumanı; var git, feleğin gözünü kapa. Ta ki inciler gibi gözyaşları döken gözümü görünce, hayrete düşüp de dönmesini terk edivermesin."

Share

0 yorum: