"düşün, düşün ki düşün gelişsin"


Işk âteşiyle yakalı sînem ocagını 
Benden uyarur ehl-i mahabbet çerâgını

Sinem ocağını aşk ateşiyle yaktığımdan beri, 
Âşıklar kandilini gelip benden yakarlar.

-Selîkî-
Share

0 yorum: