"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Ben diyorum ki: Vuslatı beklerim, Yâr, Gaffâr
Âşk diyor ki: El-intizâr eşeddü min-en-nâr...
(beklemek, ateşten şiddetlidir)

Neslihan Nur Türk
Share

0 yorum: