"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Za'il olmaz heves-i zülf-i siyâhın dilde
Hasıl olmayacağın gerçi bu sevdâ bilürin.

(Gönülden siyah zülüflerinin hevesi çıkmaz, gerçi bu sevdânın bir sonucu olmayacağını bilirim.)

-Bâkî-
Share

0 yorum: