"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Vâ'izâ nâr azâbıyla beni korkutma
Şol cehennem dediğin âteş-i hicrân değil a.....

Necâtî Bey...
Share

0 yorum: