"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Cân çıkardı mahbes-i tenden kemend-i hecr ile
Lîk zencîr-i ümid-i vasl-ı dilber bağlar.

(Can,vücut hapishanesinden ayrılık kemendi ile çıkabilirdi. Ama onu sevgiliye kavuşma umudunun zinciri bağlıyor, buna engel oluyor.)

-Zâtî-
Share

0 yorum: