"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin ?
Ya Rab harâp kalbimi ma'mûr eder misin ?

Enderunlu Vâsıf
Share

0 yorum: