"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Sinede bir lahza ârâm eyle gel cânum gibi
Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbum gibi
(Gel de, sinemde canım gibi bir an olsun karar kıl... Ey, benim akıp giden ruhum (sevgilim); koşup giden ömrüm gibi böyle geçip gitme!)

-Nedîm-
Share

0 yorum: