"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Yüreğimi dalgalara yüklesem,
Deniz sâkinleşir, göl feryat eder
Hasretimi bir rüzgâra saklasam,

Bülbül boyun büker, gül feryat eder.

Âhımın âhengi üflerse köze,

Alev alev ateş düşer her söze,

Dert kervanım selâm verse bir saza,

Tezene uslanır, tel feryat eder.

Sevdadır mihmânı, aşktır sultanı,

Her yanı muhabbet, sevgi her yanı,

Bir kez açılırsa gönül kovanı,

Arı hayran olur, bal feryat eder.

Gökkuşağı kuşatınca gökleri,

Sanırsın her yürek bir bayram yeri,

Açınca dört mevsim can çiçekleri,

Yapraklar mest olur, dal feryat eder...

Bestami Yazgan
Share

0 yorum: