"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Kanuni, şehzadelerini muhteşem bir törenle sünnet ettirir.
Kısa bir süre sonra da veziri İbrahim Paşa'nın oğlu sünnet olur.
Törene Kanuni de davetlidir. Birara Kanuni, vezirine der ki:
-"Söyle bakalım İbrahim Paşa. Senin tören mi daha muhteşem, benimki mi?"
-"Elbette benimki sultanım"
Kanuni şaşırır. Sebebini sorar. Vezir:
-"Benim oğlanın düğününe koskoca cihan padişahı davetliydi ve geldi.
Sizinkinde böyle bir davetli var mıydı?" der.
Share

0 yorum: