"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Anlamlarını katlettiğimiz kelimelerimiz can çekişmekte
sözcüklerimiz zerk ettiğimiz yeni mânâlar ile sersemleşmekte
cümlelerimiz yüklenen yanlış ifadelerle ezilmekte
yaptığımız bunca canilik duyguların ölüm fermanını imzalamakta
heyhat ! gönül gözümüz âmâ olmuş bu zulümü görmemekte...
"abherî"
Share

0 yorum: