"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Sadrâzam Keçecizâde Fuat Paşa, açık fikirli biri olduğundan, yaptığı bazı işler, dar kafalılar tarafından beğenilmez, aleyhine türlü sözler söylenirdi.
İstanbul sokaklarının yer yer kaldırımla döşenmesi de bir aralık düşmanlarına dedikodu fırsatı vermişti.
Bir gün, birisi bu kaldırımların nasıl ve neyle yapıldı­ğını sorunca Fuat Paşa'dan şu cevabı aldı:
-Bize atılan taşlardan yapıldı!..
Share

0 yorum: