"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne
(Ey sevinç! Gönülde gam var; lutfeyle gelme.
Bir evde misafir misafir üstüne olmaz.)
-Râsih-
Share

0 yorum: