"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Naz


Nâ-sezâ gayra nigâh eyledigin az sanır
Bize cevr eylese ol gonca-dehen nâz sanır

Sevgili, layık olmayan kişilere baktığını az sanır,
Ama, O gonca ağızlı bize eziyet eylese naz sanır.

Nâ’ilî-i Kadîm
Share

0 yorum: