"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem
KADRini bil mevsim-i inzâl-ı KUR’ANdır gelen 

(Doğruluğun bolluğu ondadır, af ve kerem ondadır,
KUR’ANın indiği zamandır gelen, onun KADRini bil)

Ahmed Remzî
........................
Her şebün kadr ola her rûzun îd
Göresin devlet ile ömr-i mezîd

(Her gecen Kadir, her günün bayram olsun
Saadetle uzun ömürler süresin)

-Yusuf Nâbî-

Kadir geceniz hayr ile dolsun...
Share

0 yorum: