"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Halvetî sûfîlerinden Kayserili Mehmet Tevfik mürîdlerinden birine birgün emreder;
"Git de filân yerde karagöz oynatılıyormuş, seyret ve gel bana anlat."
Mürîd gider, seyreder ve gelir.
Tevfik efendi; "Ne gördün anlat hele der"
Mürîd gördüklerini anlatmaya başlar. Büyük insan dinler, dinler ve nihayet şöyle der;
"Orada görülecek şey şudur: Bütün o hareketleri bir tek el idare etmektedir. Tıpkı kâinâttaki binlerce oluş, geliş ve gidişi bir tel Elin idare ettiği gibi"
!!!
Share

0 yorum: