"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Bin cân olaydı kâş men-i dil-şikestede 
Tâ her biriyle bir kez olaydım fedâ sana 

(Keşke bin can olaydı, şu kalbi kırık bende; tâ ki her biriyle bir kez olaydım fedâ sana.)

-Fuzûlî-
Share

0 yorum: