"düşün, düşün ki düşün gelişsin"

Kârbân-ı râh-ı tecridiz hatar havfın çekip
Gâh mecnûn gâh ben devr ile nevbet bekleriz

-Fuzûlî-

(mecnûn ile ben, soyutlanmışlık yolunun kervanıyız. Yol kesiciler kervanımıza saldırıp da tekilliğimizi bozmasınlar diye bazen o bazen de ben, sıra ile şu dünyanın aşk nöbetini tutuyoruz.)
Share

0 yorum: