"düşün, düşün ki düşün gelişsin"
Cân misâfirdür bugün yarın göçer ey aşk sen
Gitme andan incinüp billâh derûnumdan benüm

(Ey aşk! Can (bu tende) misafirdir; bugün yarın göçer gider... Allah için, incinip de benim gönül evimden sakın gitme!)

Tacizâde Cafer Çelebi
Share

0 yorum: